4- Sol i Platja

En l’esquema del turisme de sol i platja, aviat el Maresme va tenir un lloc destacat, ja que va absorbir un gran nombre de turistes, tant estrangers com nacionals. Malgrat tot, la denominació geogràfica turística va anar basculant entre diferents apel·latius: als anys seixanta i setanta, a l’Alt Maresme s’emprava el reputat concepte històric de Costa Brava, mentre que al Baix Maresme va néixer el topònim Costa Daurada, que més endavant s’atribuiria a la costa tarragonina. Amb el temps, però, la denominació costa del Maresme va arribar per quedar-se, i darrerament s’hi ha sumat l’afegitó de costa de Barcelona.