3- Carretera i manta

Entre el 1964 i el 1975, els tres Planes de Desarrollo Económico y Social –que, al seu torn, van ser l’evolució lògica de l’anterior Plan de Estabilización, del 1959– van donar lloc al concepte desarrollismo. Era una estratègia política basada a afavorir la industrialització del país per equilibrar les balances d’importació i exportació. En paral·lel al desarrollismo, els governs dels tecnòcrates de l’Opus Dei van obrir la porta a millorar algunes infraestructures per tal d’afavorir l’arribada de turistes estrangers al país. Les ampliacions de ports i aeroports, així com l’extensió i l’ampliació de les vies terrestres i les millores en el transport ferroviari, van contribuir a l’eclosió del turisme de masses. Al Baix Maresme, entre Cabrera i Montgat, l’antiga carretera nacional 2 va passar de dos a quatre carrils (dos per cada sentit de la marxa), i a l’Alt Maresme, allà on l’orografia ho feia fàcil, se’n van desdoblar alguns trams. A partir del 1969, la construcció de l’autopista (la primera de peatge a tot Espanya) va acostar encara més la comarca a Barcelona, i el fenomen de les segones residències va convertir els pobles del Baix Maresme i del Maresme Central en una mena de petites ciutats dormitori.