El Maresme yeyé

Tant el llibre com la mostra El Maresme yeyé ens conviden a reflexionar sobre un passat recent ple d’errors i també d’encerts. El fenomen dels yeyé, de gustos anglòfils i de costums nítidament trencadors amb l’esquema del tardofranquisme, va coincidir amb l’adveniment a casa nostra del turisme de masses adreçat a un públic estranger, sobretot les classes mitges de l’Europa occidental.

El llibre

El Maresme yeyé.
La postal turística 1960’s – 1980’s.

Aquest no és l’enèsim llibre de fotografies antigues del Maresme i prou. És un llibre molt especial. Com el lector copsarà en només fullejar-lo, aquest és un llibres de fotografies antigues però no és la clàssica història gràfica

Seccions

1- La revolució de la generació dels yeyé a l’Spain is different

L’any 1965, els Beatles van dur al país el seu èxit She Loves You i les grades de La Monumental retronaven amb un públic entregat que repetia “Yeah, yeah, yeah!”. Poc es podien imaginar aquells espectadors que ben aviat hi hauria una onada de modernitat oberturista, trencadora i anglòfila.

2- Ambients típics i explotació dels tòpics

El gran recurs de postal era la recreació d’ambients típics: escenes de mercat, de pescadors feinejant a la platja fent l’estesa de xarxes o trenant nanses, carros amb animals de tir, paisatges agrícoles…

3- Carretera i manta

Entre el 1964 i el 1975, els tres Planes de Desarrollo Económico y Social –que, al seu torn, van ser l’evolució lògica de l’anterior Plan de Estabilización, del 1959– van donar lloc al concepte desarrollismo.

4- Sol i Platja

En l’esquema del turisme de sol i platja, aviat el Maresme va tenir un lloc destacat, ja que va absorbir un gran nombre de turistes, tant estrangers com nacionals.

5- Context històric

Amb el teló d’acer com a fons d’un conflicte gèlid que va enfrontar indirectament –per mitjà de tercers països– els Estats Units i els seus aliats, amb l’URSS i els seus satèl·lits, Franco es va erigir en un bastió contra el comunisme i, per agrair-li-ho, els governs dels EUA van sostenir el dictador al Palacio del Pardo fins que va morir.